Jak pracuję

Jestem twoim przewodnikiem na drodze do odzyskania i utrzymania zdrowia. Masz wpływ na swoje samopoczucie, pozwól się poprowadzić. Jesteś we właściwym miejscu.

Pierwsza konsultacja – wywiad:

Chcę dokładnie poznać objawy, szukam przyczyn, zwracając uwagę nie tylko na fizyczne dolegliwości, ale również emocje i subiektywne odczucia. Jest to szeroki wywiad zdrowotny. Pytam o oczekiwania i motywacje, analizuję wyniki badań laboratoryjnych, wyciągam wnioski, wspólnie ustalamy priorytety.

Kolejna konsultacja – przekazanie zaleceń:

Przekazuję opracowane zalecenia żywieniowe i wspólnie z pacjentem je omawiamy, to również czas na wyjaśnianie wszelkich wątpliwości.

Konsultacje kontrolne:

Następna zwykle po 2 tygodniach od rozpoczęcia terapii, później w zależności od potrzeb. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej sprawdzają się comiesięczne spotkania. Są one pomocne w utrzymaniu twojej motywacji, wyjaśnieniu wątpliwości, wychwytywaniu błędów i ich korekty, kontroli ponownych wyników badań. Jednym słowem zwiększają skuteczność i skracają czas terapii.

Dziennik

Każdego pacjenta proszę o prowadzenie dziennika, w którym zapisuje co je, jak się czuje, jakie zażywa suplementy lub – jeśli trzeba – jaki ma poziom cukru we krwi czy ciśnienie krwi. Z początku wielu osobom wydaje się, że dziennik jest dla mnie, z czasem pacjenci zauważają, że na jego podstawie sami wychwytuje prawidłowości dotyczące diety i samopoczucia. Często powtarzalność pewnych objawów pozwala wyciągać wnioski dotyczące przyczyn objawów.

Zawsze zaczynam od diety, analizy wyników badań laboratoryjnych, zmian stylu życia, niezbędnej suplementacji. Z czasem zdarza się, że zalecam bardziej szczegółowe badania.
Współpracuję z lekarzami, psychoterapeutą, akupunkturzystą i specjalistą analityki medycznej ponieważ złożone dolegliwości wymagają złożonego podejścia.

Cennik:

Pierwsza konsultacja – wywiad oraz konsultacja – przekazanie zaleceń: 180 PLN do 1,5 godziny (dodatkowo 60 PLN na każde następne 30 minut).
Konsultacje kontrolne: 120 PLN do 1 godziny (dodatkowo 60 PLN na każde następne 30 minut).


Informacje zawarte na stronie mają charakter informacyjny i nie mogą być stosowane zamiast porady właściwego specjalisty.
Treści zawarte na stronie, są objęte prawami autorskimi.